Wired Life

這是平日cos+生活記事的地方

女人之間的戰爭....荊棘vs百合

這對組合比較少出出吧~~不過我自己比較愛這對在一起,
反而真夜子跟百白合姬看得太多了吧??xDD
謝謝小花當日的攝攝XDDDDD竟然CARTEEN都比你見到
仲話我地似出緊EVA!!!!!!我係明日香Xdddd
阿na就有出過我冇呀xDDD
同埋好多謝你既3寶,蚊怕水,無比敵,仲有唔知咩?,不然我大腿小腿都沒有了XDDDDD///′艸‵///),
謝謝阿NA俾我係甘推你落樓梯!!!!
要你等我的絹華等得這麼久,抱歉吶′3333333333333333333333‵


2323233c6j.jpg
未分類 | 留言:0 | 引用:0 |

[ZONE00-朧絹] 好中意這壞人組合//////艸

我終於出到絹華啦啦啦啦啦,
等了不知多少年月日...xDDDDDDDD

話說當天係愈影愈18禁的呀(ROFL)!!!!!!!!!!
(趣聞一則)攝記問:[3仔呀..呢套愈影愈18禁既...?你之前唔係甘架。]
我+KARU[哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈]
我唔想架xdddd我投入角色姐xDDnokia你好吐糟呀!!!!
其實都唔係好18禁XDD只是攬攬錫錫仲要係BG!!!!!!!!!(ROFL)!!!
我甘大個女都好似冇影過甘激烈既BGX xDDDDDDDDD!!
BL就試過///艸////嘿嘿
最後,
謝謝Karu軟棉棉落坑www,
今日令nokia受驚吶xD抱歉!!!
8fd4faf2jw1e2k123y10ij.jpg
未分類 | 留言:0 | 引用:0 |

弱雞逸人跟校長千歲一起吹吹風的一日

違久的保健室の死神!!!!!
終於跟校長(cn:強強)拍到吶!!!!!!!
等了幾年(差不多)終於...終於都拍到了,好感動喔
雖然起初有小學生的
不過最後都沒有了...........(ry
當日天氣都頗凍的呀!!!
辛苦強強囉>謝謝nokia的攝攝/////最後的鬼疑相!!!!!!!!!好喜歡
雖然你說是矇了
但不要緊的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8fd4faf2gw1e2d2lua7fzj.jpg
未分類 | 留言:0 | 引用:0 |
| 主頁 |