Wired Life

這是平日cos+生活記事的地方

女人之間的戰爭....荊棘vs百合

這對組合比較少出出吧~~不過我自己比較愛這對在一起,
反而真夜子跟百白合姬看得太多了吧??xDD
謝謝小花當日的攝攝XDDDDD竟然CARTEEN都比你見到
仲話我地似出緊EVA!!!!!!我係明日香Xdddd
阿na就有出過我冇呀xDDD
同埋好多謝你既3寶,蚊怕水,無比敵,仲有唔知咩?,不然我大腿小腿都沒有了XDDDDD///′艸‵///),
謝謝阿NA俾我係甘推你落樓梯!!!!
要你等我的絹華等得這麼久,抱歉吶′3333333333333333333333‵


2323233c6j.jpg
未分類 | 留言:0 | 引用:0 |
<<RG11感想~ | 主頁 | [ZONE00-朧絹] 好中意這壞人組合//////艸>>

留言

發表留言只對管理員顯示

引用

| 主頁 |