Wired Life

這是平日cos+生活記事的地方

HQ Cafe完滿了!!!!!!謝謝大家,辛苦哂大家qwq!!!!!!!!!

250290_10152573392063999_5742826474962840101_n.jpg


m到第一天,謝謝研磨(丁丁)豬豬走黎多次問候我,大王(柔)都有好好關心我,感到到幸福!!!更多謝西谷(嵐)比藥我食!!!!!!我自己話帶藥帶到漏左係屋企張台上Www(到底)
小劇場真心好笑到不能,無奈唔可以大笑www只好忍笑或苦笑~~!!!
比較深刻的第一埸遲到的小可愛妹妹www真的好好好可愛www喜歡排球的都是小天使ww(日向?)第二場同研磨大王一同做mc!!!!!!!!!!更加興奮?因為可以面對一班可愛的女生,第6張台更有兩名男生!!!!這點絕不會忘記xddd
之後又鐵頭wwww(ry)hair(ry)xdddddddddddd又忍笑或扮工作中www
什麼令我覺得恥的地方???都沒有的說wwwwwwwww金句本人好喜歡!!!!!!xddddddddddddddddddd第三場更是high到炸了
因為有客人要求黑尾看著月島60秒wwwwwwwwwwwww我開心到飛起,不是跳起wwwwwww!!!!!!!我既欲望呀!!!謝謝客人滿足我的欲望艸!!!!!!!!!!
呢120秒我永遠都不會忘記!!!!!!
咦?!我忘記了第2場公主抱研磨定第1場???xdddddddddd大家都大叫wwwwwww嘿嘿嘿嘿!!!
我人生的第一次cafe!!!!!!!!!!!好開心有一班甘好既同伴!!!!大定都努力盡職!!!!!!qwq 尤其菅原(yue)最辛苦你的眼!!!!!一開始已爆左qwq!!!!!!辛苦大家吶!!!
期待有多次cafe就好了!!!!!!!!!!!!!!
10710923_10152574530648999_2754766604935929887_n.jpg

10419523_10152574530673999_1049153994385772032_n.jpg

未分類 | 留言:0 | 引用:0 |
<<zone-00 | 主頁 | 腸腸qwq>>

留言

發表留言只對管理員顯示

引用

| 主頁 |