Wired Life

這是平日cos+生活記事的地方

笑到胃痛了...

今日放半日假w

是去了幫朋友們影相相~

是日係好唔正經地影相~~

不過最終都係笑到肚痛+胃痛w
4609048_2d5b72741ee6b3e132ec1bc3540e004a.jpg


852.jpg

好多謝豬古,nana,na妹比我開心左1天wwwwwww
未分類 | 留言:1 | 引用:0 |
<<牠們未來會有嗎? | 主頁 | 大陸電視劇都有好看的時候>>

留言

最新軟體.程式.game快速更新,一次購足
http://xyz456.com 升降機
http://koo.xyz543.com 庭務員
http://boi.mob456.com 大氣及空氣污染
http://dfb.xyz678.com 可用DVD家播放
http://dji.xyz678.com 史前到荷西時期
2012-03-26 Mon 04:16 | URL | gulgpum [ 編輯 ]

發表留言只對管理員顯示

引用

| 主頁 |