Wired Life

這是平日cos+生活記事的地方

煌家成員/////′ v ‵/////

好開心拍到煌帝國,好多謝大家舉我做大哥(???)

甘次係我第二次做人地大佬,第一次做大佬係N年前的Reborn X大佬 。)3。)/

當日好開心XDD笑料百出XDDDDDDD

尤其某人影影下斷電瞓左,繼而我同neko影相留為紀念wwwwwwwww

好多謝大家!!!!!辛苦你地囉!!!
炎
炎1
炎2
炎3

未分類 | 留言:0 | 引用:0 |
<<[ZONE-00]果然最喜歡這對惡人組 | 主頁 | 死小孩願望實現了>>

留言

發表留言只對管理員顯示

引用

| 主頁 |